7 comments

PERSEDIAAN DI MALAYSIA

Published on Monday, April 5, 2010 in

Kongsi

Persediaan untuk memasuki Universiti Al-Azhar mestilah dibuat sejak berada di Malaysia lagi, kerana ia akan lebih memudahkan urusan kemasukan anda ke Universiti ini. malahan, permohonan yang dibuat di Mesir terlalu sukar untuk diluluskan berbanding terlalu mudah jika dilakukan di Malaysia.

 

 perjalanan ke mesir

 DOKUMENT-DOKUMENT PENTING

terjemahan dan cop tiket kapal terbang (2) BTN 2sokongan sekolah BTN 1  cop terjemahan stam result stam  tiket kapal terbang

Borang Kpt Al Azhar 2010

Senarai Semak Sebelum Ke Mesir
READ MORE - PERSEDIAAN DI MALAYSIA

14 comments

ANGGARAN PERBELANJAAN DI MESIR

Published on Sunday, April 4, 2010 in

Kongsi

Di mesir, perkara yang terpenting bagi para mahasiswa adalah pengurusan kewangan yang teliti kerana anda akan berada di sebuah tempat yang tidak diduduki oleh ibu dan ayah anda mahupun keluarga rapat anda, oleh itu anda perlu membuat anggaran yang cukup teliti. Disini saya telah menyiapkan beberapa anggaran mengikut anggaran saya, semoga dapat membantu :

image

Bulanan

PERKARA

HARGA( LE )

HARGA ( RM )

SETAHUN ( RM )

4 TAHUN ( RM )

Sewa Rumah

200

118

1416

5,664

Makanan

150

88.5

1062

4,248

Tambang Perjalanan

150

88.5

1062

4,248

Kredit Hand Phone

50

29.5

354

1,416

Kitab thaqafah

100

59

708

2,832

Internet

50

29.5

354

1,416

Keperluan Harian

50

29.5

354

1,416

Total

570

442.5

5310

21,240

 

Tahunan

PERKARA

HARGA ( LE )

HARGA ( RM )

4 TAHUN ( RM )

Kitab kuliah

300

177

708

Pengurusan Kuliah ( Rusum )

77.50

46

184

Imegrisen

11.50

7

28

Total

389

230

920

 

Kapal terbang

Datang balik : RM 5,000

Jumlah keseluruhan :  RM 22,660

 

 

READ MORE - ANGGARAN PERBELANJAAN DI MESIR

5 comments

MATLAMAT BELAJAR DI AL-AZHAR

Published on in

Kongsi

Setiap tindak tanduk kita dimuka bumi ini tidak lari dari matlamat dan tujuan, ketika pertama kali saya bercita-cita ke Al-Azhar, saya telah mencipta beberapa matlamat yang saya ingin capai di Universiti Al-Azhar. dan saya menjangkakan, matlamat ini juga ada pada kebanyakan Azhariyyun.

 

matlamat mesir

matlamat mesir

a.      redha Allah

b.      pemahaman kitab turas

c.       pemahaman kitab mu`asarah

d.      ada kredebialiti seorang Murabbi

e.      kebanggaan mak ayah dan para penaja

f.        ijazah azhar

g.      dakwah

h.      kefasihan bahasa arab

i.        boleh bawak balik ilmu ke malaysia

j.        hafiz 30 juzuk

k.      boleh terjemah kitab-kitab arab

l.        master azhar

m.    ilmu yang berkat

READ MORE - MATLAMAT BELAJAR DI AL-AZHAR

16 comments

SUBJEK DALAM KULIAH

Published on in

Kongsi

23022009033KULIAH BAHASA ARAB 
TAHUN SATU
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Nahu
3.       Sorof
4.       Balaghah
5.       Arudh dan Qafiyyah
6.       Ilmu Lughah
7.       Ilmu Aswat
8.       Adab Jahili
9.       Nusus Adabiyyah
10.   Fannul Maqal
11.   Qa`ah Bahas
SUBJEK ELEKTIF
1.       Feqah ( ibadat )
2.       Tafsir
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN DUA
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Nahu
3.       Sorof
4.       Balaghah
5.       Arudh dan Qafiah
6.       Qaah Bahas
7.       Ilmu Maajim
8.       Auzan Syair
9.       Tarikh Alam Islam
10.   Tarikh Adabi ( Umawi dan Abasi )
11.   Nusus Adabi ( Umawi dan Abasi )
SUBJEK ELEKTIF
1.       Feqah (Muamalat )
2.       Tafsir
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN TIGA
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Nahu
3.       Sorof
4.       Balaghah
5.       Arudh dan qafiah
6.       Ilmu Lughah
7.       Ilmu Aswat
8.       Adab Jahili
9.       Nusus Adabiyyah
10.   Fannul Maqal
11.   Qaah Bahas
SUBJEK ELEKTIF
1.       Feqah
2.       Hadis
3.       Bahas Inggeris
TAHUN EMPAT
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Nahu
3.       Sorof
4.       Balaghah
5.       Feqhul Lughah
6.       Adab Islami
7.       Tarikh Adab
8.       Nusus Adabi
9.       Naqad Qadim
10.   Qaah Bahas
11.   Ilmu Dilalah
SUBJEK ELEKTIF
1.       Usul Feqh
2.       Hadis
3.       Bahasa Inggeris


KULIAH SYARIAH ISLAMIAH
TAHUN SATU
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Feqh Mazhab ( Toharah dan Ibadah )
3.       Feqh Syafie
4.       Feqh Nassie
5.       Usul Feqh
6.       Feqh Perbandingan ( Thoharah dan Ibadah )
7.       Tarikh Tasyrik
8.       Qodoya Muasirah
9.       Qaah Bahas
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam
SUBJEK ELEKTIF
1.       Tauhid ( ketuhanan )
2.       Mustolah Hadis
3.       Nahu dan Sorof
4.       Bahasa Inggeris
TAHUN DUA
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Feqh Mazhab ( Muamalat)
3.       Feqh Syafie
4.       Feqh Nassie
5.       Usul Feqh
6.       Feqh Perbandingan ( Muamalat )
7.       Hadis Ahkam
8.       Qodoya Muasirah
9.       Qaah Bahas
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam
11.   Ahwal Syakhsiah ( Munakahat )
SUBJEK ELEKTIF
1.       Tauhid ( kenabian dan samiat )
2.       Nahu dan Sorof
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN TIGA
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Feqh Mazhab ( Munakahat )
3.       Usul Feqh
4.       Feqh Perbandingan (Jenayah dan Hudud)
5.       Hadis Ahkam
6.       Ahwal Syakhsiah ( Mirath )
7.       Qodoya Muasirah
8.       Qaah bahas
SUBJEK ELEKTIF
1.       Manhaj dakwah
2.       Adab dan Balaghah
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN EMPAT
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Feqh Mazhab ( Muamalat )
3.       Feqh Syafie
4.       Feqh Nassie
5.       Usul Feqh
6.       Feqh Perbandingan ( Muamalat )
7.       Hadis Ahkam
8.       Qodoya Muasirah
9.       Qaah Bahas
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam
11.   Ahwal Syakhsiah
SUBJEK ELEKTIF
1.       Adab dan Balaghah
2.       Bahasa Inggeris
KULIAH USULUDDIN
TAHUN SATU
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Tauhid
3.       Tafsir
4.       Hadis
5.       Mantiq
6.       Ulum Quran
7.       Mustolah Hadis
8.       Dakwah
9.       Milal wa nihal
10.   Nuzum Islami
11.   Tasawwuf dan Akhlak
SUBJEK ELEKTIF
1.       Feqah ( Ibadat )
2.       Nahu dan Sorof
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN DUA
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Tauhid
3.       Tafsir
4.       Hadis
5.       Mantiq
6.       Ulum Quran
7.       Ulum  Hadis
8.       Khitobah
9.       Tayyarat
10.   Nuzum Islami
11.   Falsafah
SUBJEK ELEKTIF
1.       Feqah ( muamalat  )
2.       Balaghah
3.       Bahasa Inggeris
TAHUN TIGA DAN EMPAT ( TAFSIR )
SUBJEK TERAS
1.       Al-quran
2.       Tafsir Tahlili
3.       Tafsir Maudhui
4.       Ulum Quran
5.       Ad-Dakhil fit Tafsir
6.       Manahij Mufassirin
7.       Istisyraq dan Tabsyir
SUBJEK ELEKTIF
1.       Hadis Tahlili
2.       Hadis Maudhui
3.       Usul Feqh
4.       Manhaj Muhaddisin
5.       Sirah Nabawiyyah
6.       Falsafah Islam
7.       Bahasa Inggeris
TAHUN TIGA DAN EMPAT ( HADIS )
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Hadis Maudhui
3.       Manhaj Muhaddisin
4.       Hadis Tahlili
5.       Takhrij
6.       Mustolah Hadis
7.       Istisyraq dan Tabsyir
SUBJEK ELEKTIF
1.       Tafsir
2.       Falsafah Islam
3.       Ad-Dakhil fit Tafsir
4.       Usul Feqh
5.       Bahasa Inggeris
TAHUN TIGA DAN EMPAT  ( FALSAFAH )
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Tauhid
3.       Milal wal Nihal
4.       Firaq Islam
5.       Tasawwuf
6.       Mantiq
7.       Ilmu Nafs
8.       Falsafah Islam
9.       Falsafah Yunani
10.   Tayyarat Muasirah
11.   Khitobah
SUBJEK ELEKTIF
1.       Tafsir
2.       Hadis
3.       Feqah
4.       Bahasa inggeris
TAHUN TIGA DAN EMPAT ( DAKWAH )
SUBJEK TERAS
1.       Al-Quran
2.       Tauhid
3.       Istisyraq dan Tabsyir
4.       Khitobah
5.       Thaqofah Islam
6.       Tamadun Islam
7.       Perbandingan Agama
8.       Wasail Tabligul dakwah
9.       Usul Dakwah
10.   Tayyarat
SUBJEK ELEKTIF
1.       Manahij Mufassirin
2.       Manahij Muhaddisin
3.       Tafsir Maudhui
4.       Hadis Maudhui
5.       Feqah
6.       Adab dan Balaghah
7.       Usul feqah
8.       Sirah Tahliliyah
9.       Takhrij
10.   Bahasa Inggeris * Untuk pengetahuan, subjek-subjek ini tidaklah tetap. Ia berubah dengan berubahnya tempat kuliah dan Qarar al-Azhar. 
READ MORE - SUBJEK DALAM KULIAH

Related Posts with Thumbnails